Fundacja  

Administracja  

Podzi?kowania

Fundacja Rozwoju o­nkologii w 2008 roku by?a beneficjentem podatników z wielu Urz?dów Skarbowych. Serdeczne podzi?kowania sk?adamy nast?puj?cym Urz?dom :
 • Urz?d Skarbowy
  ul. Wojska Polskiego 7
  19-400 Olecko

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Warszawska 5
  12-100 Szczytno


 • Urz?d Skarbowy
  ul. Moniuszki 15
  75-549 Koszalin

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Droga ??kowa 23
  86-300 Grudzi?dz

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Wronia 65
  97-300 Piotrków Trybunalski

 • Urz?d Skarbowy
  ul. 22-go Lipca 16
  73-200 Choszczno

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Mickiewicza 4
  97-500 Radomsko

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Jagiello?czyka 10
  66-400 Gorzów Wielkopolski

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Olszty?ska 5 b
  14-100 Ostruda

 • Urz?d Skarbowy
  ul. 9-go Maja 31
  98-100 ?ask

 • Urz?d Skarbowy
  ul. S?owackiego 4
  96-200 Rawa Mazowiecka

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Wojciechowskiego 3/5
  60-685 Pozna?

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Piotrkowska 14
  26-300 Opoczno

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Wadowicka 10
  30-415 Kraków

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Papiernicza 7
  92-312 ?ód?

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Sk?adowa 5
  38-400 Krosno

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Kokotek 6
  41-700 Ruda ?l?ska

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Sztabowa 100
  53-310 Wroc?aw

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Krowoderskich Zuchów 2
  31-272 Kraków

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Bolka I ?widnickiego 14
  57-100 Strzelin

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Bohaterów Warszawy 6
  11-200 Bartoszyce

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Wroc?awska 92
  41-902 Bytom

 • Urz?d Skarbowy
  ul. ?wierczewskiego 4
  96-500 Sochaczew

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Przechodnia 6
  57-400 Ostro??ka

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Wróblewskiego 10 a
  93-578 ?ód?

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Wojska Polskiego 26
  14-200 I?awa

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Mi?dzyrzecka 72 a
  21-400 ?uków

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Rynek 13
  42-100 K?obuck

 • Urz?d Skarbowy
  ul. S?dowa 5
  20-027 Lublin

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Krasi?skiego 33 a
  41-300 D?browa Górnicza

 • Urz?d Skarbowy
  ul. ?w. Teresy Od Dzieci?tka Jezus 105
  91-222 ?ód?

 • Urz?d Skarbowy
  ul. 1-go Maja 10
  09-402 P?ock

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Nowobiela?ska 61 B
  96-100 Skierniewice

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Bia?obrzeska 53 A
  02-325 Warszawa

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Zamkowa 26
  95-200 Pabianice

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Pi?sudskiego 18
  97-400 Be?chatów

 • Urz?d Skarbowy
  ul. 6-go Sierpnia 84/86
  90-646 ?ód?

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Okrzei 72 B
  87-800 W?oc?awek

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Marsza?ka Pi?sudskiego 156 b
  26-200 Ko?skie

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Pocztowa 4
  64-700 Czarnków

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Ko?cielna 4
  07-100 W?grów

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Ostrowskiego 5
  53-238 Wroc?aw

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Sikorskiego 3
  95-015 G?owno

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Kolejowa 21/23
  57-400 Nowa Ruda

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Zielona 15
  98-220 Zdu?ska Wola

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Siemie?skiego 18
  35-234 Rzeszów

 • Urz?d Skarbowy
  ul. D?browszczaków 14
  03-482 Warszawa

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Staszica 1
  06-800 Pruszków

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Pi?sudskiego 68
  08-110 Siedlce

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Boh. II Armii W.P. 8B
  69-900 Zgorzelec

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Mickiewicza 13/14
  78-400 Szczecinek

 • Urz?d Skarbowy
  ul. M. Smoluchowskiego 1
  60-179 Pozna?

 • Urz?d Skarbowy
  ul. 3-go Maja 34
  17-200 Hajnówka

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Naj?wi?tszej Marii Panny 3
  59-220 Legnica

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Dubois 1
  07-300 Ostrów Mazowiecka

 • Urz?d Skarbowy
  ul. 11-go Listopada 13
  44-335 Jastrz?bie Zdrój

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Powsta?ców ?l?skich 2 D
  01-381 Warszawa

 • Urz?d Skarbowy
  ul. 12-go Stycznia 17
  28-100 Busko Zdrój

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Powsta?ców Warszawy 13
  11-400 K?trzyn

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Wyspia?skiego 12
  39-400 Tarnobrzeg

 • Urz?d Skarbowy
  ul. I Dyw. Im. T. Ko?ciuszki 15/17
  11-500 Gi?ycko

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Ksi?dza Jerzego Popie?uszki 8
  95-100 Zgierz

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Jagiello?ska 15
  03-719 Warszawa

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Garncarska 10
  59-700 Boles?awiec

 • Urz?d Skarbowy
  ul. M?odego Hutnika 2
  44-100 Gliwice

 • Urz?d Skarbowy
  ul. A. Mickiewicza 53
  67-200 G?ogów

 • I Urz?d Skarbowy
  ul. ?wirki i Wigury 17
  40-063 Katowice

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Paderewskiego 32 B
  40-282 Katowice

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Armii Krajowej 2
  78-100 Ko?obrzeg

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Che?mo?skiego 2
  99-400 ?owicz

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Kopernika 6 c
  06-200 Maków Mazowiecki

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Pi?sudskiego 59
  10-950 Olsztyn

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Ozimska 19
  45-057 Opole

 • Urz?d Skarbowy
  ul. 1-go Maja 9
  98-330 Paj?czno

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Okopowa 2
  12-200 Pisz

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Spó?dzielcza 3
  98-200 Sieradz

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Mireckiego 37
  97-200 Tomaszów Mazowiecki

 • Urz?d Skarbowy
  Al. Niepodleg?o?ci 60
  43-100 Tychy

 • Urz?d Skarbowy
  ul. Rynek 12/13
  98-400 Wieruszów

 • Urz?d Skarbowy
  ul. X-Lecia 26
  68-100 ?ega?

Projekt graficzny:
Tomasz Nowicki

Realizacja :
Web Design Office

© 2009 FRO